Kto sme

Občianske združenie Foajé je zoskupenie mladých ľudí, ktorých snahou je zachovať tradíciu kultúrneho a komunitného centra na Štefánikovej 16. Okrem aktívneho vytvárania programu zároveň OZ Foajé slúži ako spájací prvok všetkých subjektov, ktoré pôsobia na tejto adrese a taktiež sa do istej miery podieľajú na fungovaní tohto priestoru – Fest Anča, Kinečko, Filmtopia, Open Design Studio a ORA architekti.

 

Medzinárodný filmový festival FEST ANČA

fest_anca_colour_logo

Medzinárodný festival animácie Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film predovšetkým pre dospelého diváka. Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať o rôznych podobách animácie. Súčasťou festivalu je aj podujatie Game Days, zamerané na podporu videoherného priemyslu a iniciovanie spolupráce medzi videohernými štúdiami a animátormi. Fest Anča sa každoročne koná v Žiline v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v Novej Synagóge a ďalších kultúrnych priestoroch mesta Žilina. Tím Fest Anče celoročne prispieva k budovaniu slovenského filmového a videoherného priemyslu v oblasti animácie, pomáha združovať animátorskú komunitu a informuje o dianí v súčasnom animovanom filme. V priebehu roka organizujeme projekcie filmov a besedy s tvorcami.

 

Časopis KINEČKO
kinecko_logo
KINEČKO je dvojmesačník, ktorý odráža kinematografiu v súčasných a premenlivých súvislostiach, približuje hlbšie a nekonformné vnímanie filmu širšiemu publiku, podporuje písanie o filme, ako relevantnú súčasťživej kinematografie. Slúži ako zdroj informácií a priestor pre otvorenú ale zároveň fundovanú diskusiu súčasnej filmárskej obce a filmovej kritiky. Cieľovou skupinou KINEČKA sú filmoví profesionáli, študenti, účastníci filmových festivalov, členovia filmových klubov, skutoční milovníci filmu bez hraníc, záujemcovia o (od)vážnejší pohľad na dianie v súčasnej kinematografii.

 

FILMTOPIA
filmtopia
Filmtopia je nová distribučná spoločnosť. Jej zámerom je vytvárať priestor pre filmovú tvorbu, ktorá je nie len kvalitná ale zároveň posúva hranice skúseností slovenského diváka s udalosťou filmu. Ku každému filmu pristupuje Filmtopia individuálne a je akýmsi laboratóriom, v ktorom sa skúma špecifická cesta konkrétneho filmového diela k jeho adresátovi. Ide teda o distribúciu na mieru, ktorá stavia nielen na správnej kombinácii základných distribučných ciest, akými sú kamenné kiná, filmové kluby, multiplexy, internet, festivaly a televízia, ale hľadá aj jedinečné možnosti (prezentácie) pre konkrétny film (filmové školy, site-specific premietania, nefilmové podujatia a priestory).

 

OPEN DESIGN NETWORK
open design network
OPEN DESIGN NETWORK predstavuje sieť profesionálov otvorených dizajnu, experimentu, kolaborácii. zameriava sa prioritne na grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu. Pracuje na korporatívnych aj nekorporatívnych projektoch, printový aj digitálnych výstupoch. Chce experimentovať s formami a presahmi, robiť na zaujímavých knihách, časopisoch, originálnych logách, originálnych a výrazných kampaniach a netradičných formách vizuálnej komunikácie. Neziskovou časťou je OPEN DESIGN STUDIO – občianske združenie, ktorého hlavnými úlohami sú podpora aktivít a výskumu týkajúceho sa rozvoja vizuálnej kultúry, vizuálnej komunikácie a grafického dizajnu a jej vplyvu v kultúrnej a sociálnej oblasti.

 

ORA architekti

ora

ORA Architekti vznikli v roku 2010 a odvtedy sa venujú tvorbe v oblasti architektúry, interiéru a dizajnu. Snahou ambiciózneho tandemu je, aby z ich tvorby bolo cítiť, že architektúra je pre nich nielen zábavou, ale jej aj rozumejú. Prajú si, aby bol ich rukopis hmatateľný v každom detaile bez ohľadu na veľkosť projektu. Architektúru vnímajú ako vynikajúceho spoločníka, nositeľa emócií, pri ktorej netreba veľa zbytočných slov.